SürdürülebilirlikSürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik en temel anlamıyla kaynakları verimli kullanarak üretim yapmayı hedef alıyor. Bu sırada minimum atık üretilmesini ve aynı zamanda yenilenebilir kaynaklar tercih edilmesine yöneltiyor. Sürdürülebilirliğin temel aldığı değerlerde geleceğe yatırım yapmak, verimlilik ve doğa dostu çalışmalar bulunuyor.

Kimyasal maddelerin birçoğu hem insan sağlığına hem de çevreye zarar vermektedir. Bu sebeple; bu zararı en aza indirgemek veya mümkünse tamamı ile yok etmek için sürdürebilir kimya “green chemistry” üzerine çalışmalar hız ve önem kazanmaktadır. Bu kapsamda; Uniroyal Kimya A.Ş. olarak bizler de gelecekteki yerimizi almak ve bu sürece dâhil olmak adına çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Zamanın ruhunu takip etmek için, faaliyetlerimize küresel sürdürülebilir üretim standartlarını getiriyoruz. Biyolojik bozunma ve emisyon salınımları göz önünde bulundurularak ürün tasarlamak, atık üretimini azaltmak veya yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen hammaddeleri kullanmak gibi hususları göz önünde bulundurmak en temel attığımız adımlar arasındadır.

Stratejimiz doğrultusunda, yenilikçiliğimize ve müşteri odaklılığımız gibi önemli yetkinliklerimize odaklanıyoruz. Biz ekonomik başarıyı, çevresel sorumlulukla tamamlıyoruz.

Ürün ve çözüm geliştirdiğimiz FMCG sektöründe sürdürülebilir çözümler konusunda tercih edilen/edilecek iş ortağı olmayı amaçlıyoruz. Bunu da, farklı pazar ihtiyaçları olan müşterilerimizle işbirliği yaparak ve onların yenilikçi gücümüzden faydalanmalarını sağlayarak başarmayı hedefliyoruz.

Uniroyal Kimya A.Ş. olarak hem şirketimizi hem de içinde bulunduğumuz toplumu ileriye taşıyacak yeni iş modelleri geliştirmek için çalışıyoruz. İnsanların daha sürdürülebilir ürünlere yönelik giderek artan talebini karşılamak ve herkes için daha parlak bir gelecek yaratmayı hedefliyoruz. Uniroyal Kimya A.Ş. olarak doğayı ve tüketici sağlığını tehdit etmeyen, teknolojisini daima yenileyen sürdürülebilir üretim yapıyoruz. Daha az ürün ile daha fazlasını elde etmek isteyen tüketiciler için, tek bir ürün ile birçok alanda temizlik yapmalarını ve tüketimlerinin en aza indirgemelerini sağlamak, temel hedeflerimizden biridir. Bu sayede çevrede bıraktığımız ayak izini azaltmaya ve pozitif sosyal etkimizi artırmaya çalışıyoruz. Doğada bırakmış olduğumuz karbon ayak izimizi 2022 yılı itibari ile hesaplattırarak, sonraki her yıl sera gazı salınımımızı daha da aza indirmeyi hedefliyoruz.

https://www.uniroyalkimya.com/wp-content/uploads/Surdurulebilir-Sertifika-scaled.jpg